Projeler

 

TÜBİTAK ARDEB

TÜBİTAK-1001 (2019 - .......)

Biyoyağın Bileşimindeki Oksijenli Bileşiklerin Giderimi Için Yeni Tip Katalizör Sentezi Ve Uygulamaları

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali SINAĞ

 

TÜBİTAK-1001 (2007 - 2010)

Çeşitli biyokütlelerin piroliz ve hidrotermal işlemlerle değerli kimyasallara dönüşümünün incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali SINAĞ

TÜBİTAK-1001 (2014 - 2016)

TiO2'nin Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Destek Malzemesi Olarak Kullanılacak Yeni Tip Kondanse Furanik Yapılı, Karbon Temelli Malzeme (Biyokömür) Sentezi Ve Uygulamaları

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali SINAĞ

TÜBİTAK-1002 (2009 - 2010)

Hidrotermal yöntemle SnO2 nano parçacık sentezi ve sentezlenen nano parçacıkların biokütle pirolizinden elde edilen sıvı fazın bileşimine katalitik etkisinin incelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali SINAĞ

TÜBİTAK-1000 (2014 - 2016)

Ankara Üniversitesi’nde Nitelikli Araştırma Projesi Üretim Altyapısının Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali SINAĞ

 

TÜBİTAK BİDEB

TÜBİTAK 2237-A (2019)

Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Koordinatör: Prof. Dr. Ali SINAĞ

 

TÜBİTAK 2237-A (2018)

Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Koordinatör: Prof. Dr. Ali SINAĞ

TÜBİTAK-2237 (2014)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı IV 
Koordinatör : Prof Dr Ali Sınağ

 

TÜBİTAK-2216 (2015)

Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı - Araştırma Projesi

TÜBİTAK-2237 (2014)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı III 
Koordinatör : Prof. Dr. Ali Sınağ

TÜBİTAK-2237 (2013)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı II 

Koordinatör : Prof Dr Ali Sınağ

TÜBİTAK-2237 (2012)

Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Çalıştayı I 

Koordinatör : Prof Dr Ali Sınağ

TÜBİTAK-2229 (2011)

Öğretmen Bilimsel Proje Danışmanlığı

Koordinatör: Prof. Dr. Ali SINAĞ

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP

Ankara Üniversitesi - BAP (2011 - 2012)

ZnO ve ZnS nanoparçacıkların fotokatalitik özelliklerinin incelenmesi

 

Ankara Üniversitesi - BAP (2010 - 2012)

Hidrotermal yöntemle sentezlenen TiO2 nanoparçacıklarının ve ZSM-5 destekli TiO2 nanoparçacıklarının biyokütle pirolizinden elde edilen gaz ürünlerin bileşimine katalitik etkisinin incelenmesi

Ankara Üniversitesi - BAP (2008 - 2010)

Metilen mavisinin işlem görmüş koklardaki adsorpsiyon davranışının incelenmesi

Ankara Üniversitesi - BAP (2006 - 2008)

Atık lastik kömür karışımlarının değerli ürünlere dönüştürülmesi

Ankara Üniversitesi - BAP (2004 - 2007)

Linyit-Sentetik polimer karışımlarının pirolizle değerli sıvı ürünlere dönüştürülmesi