YLe9TZDy_400x400.jpeg

Prof. Dr. Ali SINAĞ 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Nisan 2001 yılında tamamladığı doktora çalışmasının ardından Alman Akademik Değişim Servisinden (DAAD) aldığı bursla 2001’den 2003’e kadar Almanya’nın Karlsruhe şehrinde bulunan Karlsruhe Teknik Üniversitesinin köklü enstitüsü Engler Bunte Kömür, Petrol ve Doğalgaz Enstitüsünde ardından da yine aynı şehirde bulunan Karlsruhe Araştırma Merkezinin bursuyla da 2003’den 2004’e kadar Karlsruhe Araştırma Merkezinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda doktora sonrası bilimsel araştırmalarda bulundu.

Ekim 2003’te Yardımcı Doçent, Nisan 2005’de Doçent, Eylül 2010’da Profesör oldu. Çok sayıda idari görevde bulunan Dr. Sınağ halen Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ankara Üniversitesi Fikri Sınai Haklar Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Dr. Sınağ aynı zamanda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımlarında Değerlendirici Üye ve Takım Başkanı olarak 2016 yılından beri üniversitelerimizin dış değerlendirme sürecine katkı sunmaktadır. Prof. Dr. Ali Sınağ TSE Teknik Kurul ve TSE Genel Kurul üyeliği görevlerinin yanı sıra TÜBİTAK Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri Çağrı Programları Danışma Kurulu Üyesi’dir. Dr. Sınağ’ın tamamlanmış ve yürütmekte olduğu çok sayıda TÜBİTAK projesi, tamamı SCI tarafından taranan 60 civarında uluslararası saygın dergide yayımlanan makalesi bulunmaktadır. Bu makalelere yabancı bilim adamlarınca bugüne dek 1700 civarı atıf yapılmıştır.  Uluslararası ve ulusal kitap bölümleri ve ikisi uluslararası dört patenti bulunan Dr. Sınağ ileri derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Eğitim

Lisans               1992 - Ankara Üniversitesi - Kimya Bölümü
Yüksek Lisans  1995 - Ankara Üniversitesi - Kimya / Fizikokimya
Doktora             2001 - Ankara Üniversitesi - Kimya / Fizikokimya

Yüksek Lisans Tezi

Kömür ve Kokların Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi

Doktora Tezi

Bitümlü şistlerden Piroliz ve Ekstraksiyonla Sıvı Yakıt Elde Edilmesi

Akademik Görevler
Eylül    1994-   Nisan   2001     Araştırma Görevlisi                   Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi
Mayıs  2001-   Eylül    2002    Doktora sonrası araştırmacı      Karlsruhe Technical University
Eylül   2002-   Mart     2004     Doktora sonrası araştırmacı      Karlsruhe Research Center ITC – CPV (Karlsruhe-Almanya)
Ekim   2003-   Nisan   2005    Yardımcı Doçent                        Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi
Nisan  2005-   Eylül    2010     Doçent                                      Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi
Eylül   2010-                            Profesor Doktor                         Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

Dergi Bilimsel/Danışma Kurulu Üyelikleri

Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey) Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi         (2020-devam ediyor)

İdari Görevler

Ankara Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi Üyesi

Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulu Üyesi

YÖK Kalite Kurulu Van 100. Yıl Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Başkanı

YÖK Kalite Kurulu Kafkas Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyesi

YÖK Kalite Kurulu Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Başkanı

Türk Standartları Enstitüsü Petro Kimya/Kimya/Yangın İhtisas Komitesi Üyesi

Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyesi / Teknik Kurul Üyesi

Ankara Üniversitesi Fikri Sınai Haklar Komisyon Başkanı                                                                                   

Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Ankara Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

Ankara Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ankara Üniversitesi Ar-Ge Koordinatör Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Ofisi, Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi Yönetici Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Sokrates Erasmus Program Koordinatörü

(Ekim 2019- devam ediyor)

(Mart 2020 - devam ediyor)

(Mart 2021 - devam ediyor

(2017)

(2018)

(2019)

(1994 – 2016)

(2018 - devam ediyor)

(2017 - devam ediyor)

(Haziran 2019- devam ediyor)

(Haziran 2013 - devam ediyor)

(Şubat 2015 - devam ediyor)

(Eylül 2013 – Eylül 2015)

(Ekim 2012 – Eylül 2015)

(Ekim 2012 – Eylül 2015)

(Ağustos 2012 - Aralık 2014)

(Ağustos 2012 - devam ediyor)

(Ağustos 2012 - devam ediyor)

(Mart 2006 - Eylül 2012)

(Mayıs 2010 - 2011)

(Mayıs 2009 – Mayıs 2011)

(Mart 2004 – Mart 2011))