Prof. Dr. Ali Sınağ'ın  yürütücülüğünü yaptığı 2532 – TÜBİTAK – çağrısı kapsamında önerdiğimiz Rusya İkili İşbirliği projesi Tübitak tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Mikrogözenekli Biyochar Eldesinin Optimizasyonu için Olivine Katalizör Varlığında Hidrotermal Atık Biyokütle Karbonizasyonunun Hesaplamalı  b Akışkanlar Dinamiği ile Simülasyonu