Güncel Araştırma Konuları

- Hidrotermal karbonizasyon
- Atık Biyokütleden Değerli Kimyasalların Eldesi
- Termal Biyokütle Dönüşümü
- Fotokimya
- Nano Katalizör Sentezi ve Uygulamaları

- Biyosensör Uygulamaları için Yeni Malzeme Sentezi