Güncel Araştırma Konuları

-Hidrotermal karbonizasyon

- Metaloksit Nanoparçacıklarının Biyokütle Dönüşümünden Elde Edilen Gaz Ürünlerin Bileşimine Etkisi
- Metaloksit ve Metalsülfür Yarı-iletken Nanoparçacıklarının Sentezi ve Uygulamaları
- Yenilenebilir kaynaklardan değerli kimyasalların eldesi
- Kritik altı ve üstü su ekstraksiyonu
- Fotokimyasal Dönüşümler
- Termokimyasal Biyokütle Dönüşümü
- Hidrotermal Karbonizasyon
- Katalizör Sentezi